Bireysel Danışmanlık

Bireysel Danışmanlık

Bireysel Danışmanlık

Danışman ile danışan arasında gizlilik ve güven ilkeleri doğrultusunda gerçekleşen, kişinin yaşamındaki birçok konuyu, danışmanıyla paylaşabildiği, danışana farkındalığın kazandırıldığı bir süreçtir.


Danışmanlık sürecinde amaç kişinin psikolojik iyilik halini artırmaktır. Seans boyunca danışana problem çözme, ilişki ve iletişim, sosyal, duygu düzenleme becerilerini geliştirerek potansiyelini tam olarak kullanmasına katkı sağlamaktır.


Bu değişimleri sağlamak için; BDT, Çözüm Odaklı Terapi, Koçluk, vb. teknikleri kullanılmaktadır.